top of page

İSTANBUL’UN SON YABANİ MANTARLARI

Projedeki hedef; İstanbul’da planlanmış veya çoktan hayata geçirilmiş mega inşaatların gölgesinde hızla yok olan İstanbul Belgrad Ormanı’nda yaşam süren nadir yabani mantar türlerini belgelemek, görmezden gelinen bu ekosisteme dair bir farkındalık oluşturabilmek.

 

LAST WILD MUSHROOMS OF ISTANBUL

The goal in the project; To document the rare wild mushroom species that live in the Istanbul Belgrad Forest, which is rapidly disappearing under the shadow of the mega-constructions planned or already implemented in Istanbul, and to create an awareness of this ignored ecosystem.

bottom of page